Lönehantering och lönehanteringssystem

Lönehantering är ett väldigt viktigt och stort område som har många lagar och regler som man måste följa. Creddit. De anställda ska i förhand veta när de ska få sin lön utbetalad för att kunna planera sin privatekonomi och t.ex. slippa låna pengar för att överbrygga perioder av utebliven löneutbetalning. Lön brukar också vara den största enskilda utgiftsposten för en hel del företag, och dessutom så är det en oerhört viktig faktor för arbetstagarna. Just därför så finns det rätt många anledningar till att göra lönearbetet mer effektivt.

Löneprogram

Ett löneprogram ska införas efter att en sökande har godkänts och börjar arbeta. Att ha en eller flera anställda innebär givetvis att man är skyldig att varje månad utbetala lön. Det är även lag på att skatt ska beräknas och debiteras från de anställdas löner samt registreras till Skatteverket i form av en korrekt arbetsgivardeklaration. Till bokföringen ska det även finnas ett bokföringsunderlag, och inbetalningar ska göras till banken vid slutet av varje månad.

Skulle en anställd vara sjuk så regelverket följas. Det finns även ett regelverk som ska följas när det gäller semester. Vid årets slut så måste man även informera skatteverket i form av uppgifter som skickas in, och allt detta får man serverat med ett löneprogram. Ett löneprogram kan med andra ord vara lönsamt då själva lönearbetet blir lättare och effektivare.

Löner

En lön fungerar som en ersättning som ska betalas om man har utfört ett slags arbete. Lön brukar i regel utbetalas som pengar, men om den inte är i pengar så betalas den in natura, som innebär att den kommer i formen av olika varor och tjänster. Lönen kan betalas för den tiden som någon har arbetat. Har man en tidsbaserad lön kan den baseras på tidsperioder som är olika långa, som exempelvis timlön, månadslön, eller dagpenning. Det kan dock förekomma att man kombinerar olika sorters löneformer.

Bruttolön är summan av lönen innan man gör ett avdrag för skatt. Nettolön, å andra sidan, är lönen efter avdraget för skatt.